Now showing items 1-1 of 1

    • Nauki o polityce publicznej 

      Kwaśniewski, Jerzy; Friske, Kaziemierz W.; Pawlik, Wojciech; Zamecka, Joanna; Kaźmierczak, Tomasz; Arczewska, Magdalena; Racław, Mariola; Giermanowska, Ewa; Libiszowska-Żółtkowska, Maria; Klingemann, Justyna Iwona; Abucewicz, Monika; Szczepaniak, Paweł; Przesławski, Tomasz; Schmidt, Dariusz (Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, 2017)