Now showing items 1-5 of 5

  • Agricultural company and agricultural holding towards climate and agricultural policy changes (3) 

   Abramczuk, Łukasz; Adamski, Marcin; Augustyńska, Irena; Czułowska, Magdalena; Józwiak, Wojciech; Skarżyńska, Aldona; Zieliński, Marek; Ziętara, Wojciech; Żekało, Marcin (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2017)
   Problems that farms will have to face by 2025. Evaluation of the development capacity of medium-sized farms in the context of climate change and economic policy. Efficiency and farms afforesting lands against a background ...
  • Agricultural company and agricultural holding towards climate and agricultural policy changes (4) 

   Abramczuk, Łukasz; Augustyńska, Irena; Bębenista, Arkadiusz; Józwiak, Wojciech; Mirkowska, Zofia; Skarżyńska, Aldona; Zieliński, Marek; Ziętara, Wojciech; Żekało, Marcin (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2018)
   It is the fourth out of five publications devoted to functioning of agricultural enterprises and farms under conditions of changes in climate and the anticipated change in agricultural policy which is expected to take ...
  • Profitability of cultivation of sweet lupineand fodder pea in comparisonto selected winter cereals 

   Augustyńska, Irena; Bębenista, Arkadiusz (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, 2020)
   The subsidies for legumes introduced in 2010 resulted in an increase in their cultivation area, including the area of sweet lupine and fodder pea. The cultivation of lupine is usually carried out on soils of the rye complex, ...
  • Przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne wobec zmian klimatu i polityki rolnej (3) 

   Abramczuk, Łukasz; Adamski, Marcin; Augustyńska, Irena; Czułowska, Magdalena; Józwiak, Wojciech; Skarżyńska, Aldona; Zieliński, Marek; Ziętara, Wojciech; Żekało, Marcin (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2017)
   Ważniejsze problemy, które gospodarstwa rolne napotkają do 2025 roku. Ocena możliwości rozwojowych gospodarstw rolnych średniej wielkości. Ocena funkcjonowania gospodarstw zalesiających grunty na tle gospodarstw pozostałych ...
  • Przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne wobec zmian klimatu i polityki rolnej (4) 

   Abramczuk, Łukasz; Augustyńska, Irena; Bębenista, Arkadiusz; Dargiewicz, Aleksander; Józwiak, Wojciech; Mirkowska, Zofia; Pepliński, Benedykt; Skarżyńska, Aldona; Sobierajewska, Jolanta; Zieliński, Marek; Ziętara, Wojciech; Żekało, Marcin (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2018)
   Jest to czwarta z serii pięciu publikacji poświęconych zachowaniu się krajowych przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych w warunkach dyktowanych zachodzącymi zmianami klimatu i spodziewaną zmianą polityki rolnej, jaka może ...