Now showing items 1-20 of 20

  • Gospodarstwa małotowarowe przed nowym okresem planistyczno-rozliczeniowym Unii Europejskiej 

   Skarżyńska, Aldona; Augustyńska-Grzymek, Irena; Chmielewska, Barbara; Józwiak, Wojciech; Karwat-Woźniak, Bożena; Musiał, Tadeusz; Niewęgłowska, Grażyna; Wojewodzic, Tomasz; Zając, Dariusz (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2011)
   Stan obecny gospodarstw małotowarowych. Dochody rodzin z gospodarstwami o małej sile ekonomicznej. Zmiany w społeczno-demograficznej strukturze rodzin z gospodarstw niskotowarowych. Kulturowe i ekonomiczne przesłanki ...
  • Koszty jednostkowe i dochody wybranych produktów w 2006 roku - wyniki badań w systemie AGROKOSZTY 

   Skarżyńska, Aldona; Augustyńska-Grzymek, Irena; Cholewa, Marcin; Ziętek, Izabela; Dziwulski, Mariusz (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2008)
   Zaprezentowano zestaw danych ilościowych i wartościowych charakteryzujących działalności produkcyjne, które w 2006 roku objęto badaniami w systemie AGROOSZTY. Rachunek przedstawiono w dwóch wariantach: miernikiem był poziom ...
  • Koszty jednostkowe i dochody wybranych produktów w 2007 roku – wyniki badań w systemie AGROKOSZTY 

   Skarżyńska, Aldona; Augustyńska-Grzymek, Irena; Cholewa, Marcin; Dziwulski, Mariusz; Ziętek, Izabela; Zmarzłowski, Krzysztof; Orłowski, Dariusz (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2009)
   Zaprezentowano wyniki produkcyjno-ekonomiczne dla działalności produkcji roślinnej i zwierzęcej, które w 2007 roku objęto badaniami w systemie AGROKOSZTY, tzn. dla jęczmienia jarego, tytoniu, buraków cukrowych, ziemniaków ...
  • Koszty jednostkowe i dochody wybranych produktów w 2008 roku - wyniki badań w systemie AGROKOSZTY 

   Skarżyńska, Aldona; Augustyńska-Grzymek, Irena; Cholewa, Marcin; Dziwulski, Mariusz; Zmarzłowski, Krzysztof; Orłowski, Arkadiusz (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2010)
   Zaprezentowano wyniki produkcyjno-ekonomiczne działalności produkcji roślinnej i zwierzęcej, które w 2008 r. objęto badaniami w systemie AGROKOSZTY. Były to: pszenica ozima i jara, żyto ozime, owies, kukurydza, rzepak ...
  • Koszty jednostkowe i dochody wybranych produktów w 2009 roku - wyniki badań w systemie AGROKOSZTY 

   Skarżyńska, Aldona; Augustyńska-Grzymek, Irena; Cholewa, Marcin; Dziwulski, Mariusz (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2011)
   Wyniki produkcyjno-ekonomiczne działalności produkcji roślinnej i zwierzęcej objętych badaniami: jęczmień jary, pszenżyto ozime, buraki cukrowe, ziemniaki skrobiowe, krowy mleczne, żywiec wołowy.
  • Nadwyżka bezpośrednia z wybranych produktów rolniczych w 2011 roku oraz projekcja dochodów w perspektywie średnioterminowej 

   Abramczuk, Łukasz; Augustyńska-Grzymek, Irena; Czułowska, Magdalena; Jabłoński, Konrad; Skarżyńska, Aldona; Żekało, Marcin (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2012)
   Uwarunkowania produkcyjno-rynkowe w rolnictwie w 2011 r. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów: pszenica ozima, żyto ozime, jęczmień jary, rzepak ozimy, tuczniki. Wybrane zagadnienia prognozowania. ...
  • Nadwyżka bezpośrednia z wybranych produktów rolniczych w 2012 roku oraz projekcja dochodów na 2015 rok 

   Abramczuk, Łukasz; Augustyńska-Grzymek, Irena; Czułowska, Magdalena; Idzik, Marcin; Jabłoński, Konrad; Skarżyńska, Aldona; Żekało, Marcin (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2013)
   Uwarunkowania produkcyjno-rynkowe w rolnictwie w 2012 roku. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia uzyskana z produkcji wybranych produktów rolniczych w gospodarstwach konwencjonalnych w 2012 roku. Produkcja, koszty i ...
  • Nadwyżka bezpośrednia z wybranych produktów rolniczych w 2013 roku oraz projekcja dochodów na 2020 rok 

   Abramczuk, Łukasz; Augustyńska-Grzymek, Irena; Czułowska, Magdalena; Idzik, Marcin; Jabłoński, Konrad; Skarżyńska, Aldona; Żekało, Marcin (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2014)
   Uwarunkowania produkcyjno-rynkowa w rolnictwie w 2013 roku. Materiał i metodyka badań. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia uzyskana z produkcji wybranych produktów rolniczych w gospodarstwach konwencjonalnych w 2013 ...
  • Polish agricultural holdings towards climate change and agricultural policy - baseline analysis 

   Abramczuk, Łukasz; Augustyńska-Grzymek, Irena; Czułowska, Magdalena; Jabłoński, Konrad; Józwiak, Wojciech; Skarżyńska, Aldona; Zieliński, Marek; Ziętara, Wojciech; Żekało, Marcin (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2015)
   Households engaged in agricultural production and agricultural holdings of natural persons with characterisitics of enterprises. Economic standing and investment activity of agricultural holdings particularly vulnerable ...
  • Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów rolniczych w 2005 roku 

   Skarżyńska, Aldona; Ziętek, Izabela; Augustyńska-Grzymek, Irena; Nachtman, Grażyna; Cholewa, Marcin; Maciszewski, Paweł (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2006)
   Organizacja badań w ramach systemu AGROKOSZTY w 2005 r. Rozwój rolnictwa ekologicznego - stan i perspektywy. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia dla wybranych produktów rolniczych: pszenicy jarej, mieszanki zbożowej ...
  • Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów rolniczych w 2006 roku 

   Augustyńska-Grzymek, Irena; Cholewa, Marcin; Mańko, Stanisław; Nachtman, Grażyna; Skarżyńska, Aldona; Ziętek, Izabela (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2007)
   Organizacja badań w ramach systemu AGROKOSZTY w 2006 roku i kontrola jakości danych. Założenia metodyczne. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia uzyskana z działalności badanych gospodarstw konwencjonalnych: pszenica ...
  • Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów rolniczych w 2007 roku 

   Augustyńska-Grzymek, Irena; Cholewa, Marcin; Dziwulski, Mariusz; Nachtman, Grażyna; Orłowski, Arkadiusz; Skarżyńska, Aldona; Ziętek, Izabela; Zmarzłowski, Krzysztof; Żekało, Marcin (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2008)
   Założenia metodyczne. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia uzyskana z działalności badanych w gospodarstwach konwencjonalnych: jęczmień jary, tytoń, trawy nasienne, zioła, truskawki w uprawie polowej, buraki cukrowe, ...
  • Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów rolniczych w 2008 roku 

   Augustyńska-Grzymek, Irena; Cholewa, Marcin; Dziwulski, Mariusz; Orłowski, Arkadiusz; Skarżyńska, Aldona; Ziętek, Izabela; Zmarzłowski, Krzysztof (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2009)
   Założenia metodyczne. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia uzyskania z wybranych działalności w 2008 roku: pszenica ozima, pszenica jara, żyto ozime, owies, kukurydza na ziarno, rzepak ozimy, ziemniaki jadalne, żywiec ...
  • Projection of income for 2015 for selected agricultural products 

   Abramczuk, Łukasz; Augustyńska-Grzymek, Irena; Czułowska, Magdalena; Idzik, Macin; Jabłoński, Konrad; Skarżyńska, Aldona; Żekało, Marcin (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2013)
   Uwarunkowania produkcyjno-rynkowe w rolnictwie w 2012 roku. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia uzyskana z produkcji wybranych produktów rolniczych w gospodarstwach konwencjonalnych w 2012 roku. Produkcja, koszty i ...
  • Projection of income for the selected agricultural products for 2020 

   Abramczuk, Łukasz; Augustyńska-Grzymek, Irena; Czułowska, Magdalena; Idzik, Marcin; Jabłoński, Konrad; Skarżyńska, Aldona; Żekało, Marcin (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2014)
   Uwarunkowania produkcyjno-rynkowa w rolnictwie w 2013 roku. Materiał i metodyka badań. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia uzyskana z produkcji wybranych produktów rolniczych w gospodarstwach konwencjonalnych w 2013 ...
  • Projection of income in the mid-term perspective for selected agricultural products 

   Abramczuk, Łukasz; Augustyńska-Grzymek, Irena; Czułowska, Magdalena; Jabłoński, Konrad; Skarżyńska, Aldona (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2012)
   Wybrane zagadnienia prognozowania. Materiał i metodyka badawcza oraz sposób ujęcia wyników. Metoda projekcji wyników. Projekcja dochodów w perspektywie 2014 r. dla wybranych produktów rolniczych: pszenica ozima, żyto ozime, ...
  • Projekcja dochodów wybranych produktów rolniczych na 2013 rok 

   Abramczuk, Łukasz; Augustyńska-Grzymek, Irena; Czułowska, Magdalena; Jabłoński, Konrad; Skarżyńska, Aldona; Żekało, Marcin (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2011)
   Wybrane zagadnienia prognozowania. Metodologia badań. Projekcja kosztów produkcji i wyników ekonomicznych wybranych produktów rolniczych: pszenica ozima, żyto ozime, jęczmień jary, rzepak ozimy, buraki cukrowe.
  • Przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne wobec zmian klimatu i polityki rolnej (1) 

   Abramczuk, Łukasz; Augustyńska-Grzymek, Irena; Czułowska, Magdalena; Jabłoński, Konrad; Józwiak, Wojciech; Skarżyńska, Aldona; Zieliński, Marek; Ziętara, Wojciech; Żekało, Marcin (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2015)
   Rozwój gospodarki a przedsiębiorstwa rolne osób fizycznych i gospodarstwa domowe z produkcją rolniczą. Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych zagrożonych wystąpieniem suszy rolniczej i gospodarstw pozostałych w latach ...
  • Stan i szanse rozwoju gospodarstw towarowych uznanych za słabe ekonomicznie 

   Augustyńska-Grzymek, Irena; Skarżyńska, Aldona (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2011)
   Oceniono sytuację ekonomiczną trzech grup gospodarstw wydzielonych z próby o wielkości ekonomicznej 2-8 ESU. Jako sposób grupowania przyjęto poziom dochodu z gospodarstwa, wyniki przedstawiono w układzie kwartyli. Przesłanką ...
  • System zbierania danych o rolniczych działalnościach produkcyjnych – struktura organizacyjna i wykorzystanie 

   Augustyńska-Grzymek, Irena; Ziętek, Izabela; Żekało, Marcin (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2006)
   Przedstawiono ewolucję systemu prowadzonego w IERiGŻ-PIB rachunku kosztów i dochodów poszczególnych działalności produkcyjnych. Opisano przyczyny powstawania systemu zbierania Danych o Produktach Rolniczych (od 2006 r. ...