Now showing items 1-1 of 1

    • Procedury bezpieczeństwa w Unii Europejskiej 

      Babiński, Aleksander; Zubrzycki, Waldemar (Difin SA, 2017)
      Publikacja prezentuje zagrożenia poszczególnych rodzajów bezpieczeństwa, występujących w Europie, oraz sposoby przeciwdziałania im i reagowania na nie. Przedstawia europejskie rozwiązania prawno-instytucjonalne w tym ...