Now showing items 1-16 of 16

  • Antropologia dla muzeum,muzeum dla antropologii 

   Eichstaedt, Jarosław (Łodzki Dom Kultury, 2013)
   W artykule zebrane zostały wybrane wątki z dyskursu antropologiczno-muzealnego na gruncie polskim: 1/ nierozdzielności praktyki i teorii, 2/ poszukiwania efektywnych metod uczenia i obcowania z dziełem, 3/ edukacji rozumianej ...
  • Apokryf – konteksty badawcze i kulturowe 

   Eichstaedt, Jarosław (AJD w Częstochowie, 2017)
   Apokryf jako pojęcie funkcjonuje w humanistyce w różnych tradycjach badawczych. Podstawową tradycją badawczą jest odniesienie do Pisma Świętego. Historia biblistyki pokazuje, że z tzw. księgami kanonicznymi zawsze związane ...
  • Być w Górce Klasztornej i pamiętać Kalwarię 

   Eichstaedt, Jarosław (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1998)
   Szczególna graniczna sytuacja pomiędzy teraźniejszością a przeszłością w wyobrażeniach dotyczących odgrywanego misterium wielkanocnego w Górce Klasztornej jest powodem do postawienia pytania: Jak konieczność opowiadania ...
  • Dyskurs regionalny w muzeach 

   Eichstaedt, Jarosław (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, 2017)
   Muzea regionalne aktywnie uczestniczą w dyskursie regionalnym. Temat regionalności w muzeach regionalnych jest przedstawiany na trzech podstawowych płaszczyznach: 1) region w sensie kulturowym, 2) region jako korporacja, ...
  • Hymn o miłości Krzysztofa Kieślowskiego 

   Eichstaedt, Jarosław (Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe, 2017)
   Krzysztof Kieślowski’s Anthem about love Krzysztof Kieślowski’s movie triptych Blue – White – Red is connected with Great French Revolution’s slogans: freedom, equality and brotherhood. Krzysztof Kieślowski and Krzysztof ...
  • Ikonosfera hierofanii. Dom a sacrum. Transmisja kulturowa artefaktów sztuki ludowej w rejestracji fotograficznej i antropologicznym opracowaniu tekstowym. 

   Białkowski, Andrzej; Bonati, Barnaba; Dzięcielski, Robert; Eichstaedt, Jarosław; Kasprzyk, Damian; Orszulak-Dudkowska, Katarzyna; Piątkowska, Krystyna; Woźniak, Alicja; Wypych, Piotr; Żerkowski, Michał (Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Ethnos, 2020)
   Andrzej Białkowski Wprowadzenie do Ikonosfery hierofanii W tekście przedstawiono główne założenia merytoryczne „Dom a sacrum. Transmisja kulturowa artefaktów sztuki ludowej w rejestracji fotograficznej i antropologicznym ...
  • Kultura i religia. Podstawowe kierunki badań religijności w paradygmacie semiotyczno-strukturalnym 

   Eichstaedt, Jarosław (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, 2018)
   W szkicu omówione zostały podstawowe kierunki badawcze w refleksji etnologicznej nad religią, przede wszystkim w ramach tzw. paradygmatu semiotyczno-strukturalnego. Przedstawione zostały badania uczonych z kręgu semiotycznej ...
  • Lokalność dzisiaj. Zabytek architektury - symbol przeszłości i lokalności 

   Eichstaedt, Jarosław (Muzeum Miejskie w Żorach, 2003)
   We współczesnej kulturze lokalność ukrywa się we wspomnieniach tego, co było. Wspomnienia mogą z łatwością doprowadzić do zlania się przeszłości społecznej z własną przeszłością i do wrażenia obcowania z historią. Przeszłość ...
  • Ludowy wizerunek Jezusa Chrystusa 

   Eichstaedt, Jarosław (Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, 2016)
   Badania nad ludowymi wyobrażeniami Jezusa Chrystusa przebiegały na trzech płaszczyznach: 1/ Zebranie archiwalnych materiałów (tzw. apokryfów ludowych) nt. ludowych wyobrażeń Chrystusa oraz zrekonstruowanie ich topiki. ...
  • Małe miasto i wielka historia 

   Eichstaedt, Jarosław (Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie, 2014)
   Na przykładzie Wielunia, analizując urzędowe dokumenty takie jak: Strategia rozwoju społeczno gospodarczego gminy Wieluń na lata 2004-2013, Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wieluń na lata 2007-2013, Program rozwoju kultury w ...
  • Motyw drogi w apokryfach ludowych 

   Eichstaedt, Jarosław (Uniwersytet Łódzki, 1999)
  • Od toposu poetyckiego do toposu kultury 

   Eichstaedt, Jarosław (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, 2018)
   Omówione zostały główne kierunki badań nad toposami w literaturze oraz podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie toposów egzystujących w kulturze. Topos w kulturze odwołuje się do kanonu kultury oraz wzajemnych związków słowa ...
  • Pamięć, tradycja i historia w perspektywie semiotyki tartuskiej 

   Eichstaedt, Jarosław (Muzeum Ziemi Wieluńskiej, 2012)
  • Słowo i obrazowanie. Przykład góreckiego Misterium Męki Pańskiej 

   Eichstaedt, Jarosław (Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie, 2003)
   Na podstawie badań Misterium Męki Pańskiej w Górce Klasztornej autor omawia związki misterium z apokryficznymi przekazami, a także relacje wyobraźni religijnej odwołującej się do słowa oraz do obrazu.
  • Uwagi o postrzeganiu ekspozycji w muzeum pod otwartym niebem 

   Eichstaedt, Jarosław; Święch, Jan (Muzeum Narodowe w Poznaniu, 1998)
  • Wobec misterium. Uczestniczyć, oglądać, podziwiać 

   Eichstaedt, Jarosław (Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, 2002)