Now showing items 1-1 of 1

    • Definicja kognitywna leksemu muž 

      Głowienka, Katarzyna (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2018)
      Tematem niniejszej pracy było stworzenie definicji kognitywnej leksemu muž w języku czeskim. W tym celu została wykorzystana metoda badania językowego obrazu świata, zaproponowana przez Jerzego Bartmińskiego, polegająca ...