Now showing items 1-6 of 6

  • Cele długoterminowych decyzji finansowych 

   Gadawska, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010-06)
   The main goal of the article is to characterise different types of fi nancial decisions taken by compa-nies, with special insight into long-term fi nancial decisions. The article presents main theories of ...
  • Effect of Provisions on the Valuation of a Company 

   Gadawska, Jolanta (Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2011)
   Provisioning means the evaluation of future costs and losses, the estimation of future liabilities towards one’s surroundings, an increase in equity, as well as the real value of assets.During asset valuation, the reserve ...
  • Methods Used in Assessing the Sensitivity of Profit 

   Gadawska, Jolanta; Mościbrodzka, Monika (Statistical Office in Lodz, 2012)
   The use of econometric methods is extremely useful in assessing the sensitivity of profit. In the case of determining the break-even point for non-linear dependency and the break-even point under conditions of uncertainty, ...
  • Polityka (tworzenia i rozwiązywania) rezerw w jednostkach gospodarczych 

   Gadawska, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009)
   Provision policy is defined by national standards and regulations. Accounting principles, estimation principles, as well as those for creating and dissolving provisions, are all outlined in accounting statutes. ...
  • Problemy wiarygodnej wyceny przedsiębiorstw w gospodarce cyfrowej 

   Gadawska, Jolanta (2020-09)
   Zaprezentowano podstawowe problemy jakie pojawiają się przy wycenie przedsiębiorstw metodami majątkowymi oraz dochodowymi. Brak informacji o wartości kapitału intelektualnego pozbawia wiarygodności wyceny majątkowe. Dlatego ...
  • Rachunkowość. Ewidencja i sprawozdawczość jako źródło informacji przy podejmowaniu trafnych decyzji ekonomicznych 

   Gadawska, Jolanta (My Book, 2011)
   Opanowanie techniki rachunkowości i poznanie zasad tak naprawdę „otwiera drzwi” do świata finansów firm, daje możliwości analizy danych, weryfikacji, planowania działalności. Sprawozdania finansowe prezentują sytuacje ...