Now showing items 1-8 of 8

  • Aksjologia i pomiar wartości. Ujęcie filozoficzne, ekonomiczne i eschatologiczne 

   Gadawska, Jolanta Maria (Soft Vision Mariusz Ratajski, Szczecin, 2018-07)
   Monografię można podzielić na trzy części, z których: • pierwsza - dotyczy kontekstu filozoficzno – antropologicznego aksjologii (rozdział I, II), • druga - związana jest z wartościami i pomiarami gospodarki cyfrowej ...
  • Dyskonto w rachunkowości przedsiębiorstw 

   Gadawska, Jolanta Maria (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2010)
   Rachunkowość w chodzi w nową fazę uwzględniania przyszłych korzyści możliwych do osiągnięcia i przyszłych zobowiązań koniecznych do uregulowania a więc koniecznych odpływów środków. Uwzględnianie w wycenach niektórych ...
  • Kreatory wartości przedsiębiorstwa 

   Gadawska, Jolanta Maria (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2016-08)
   W dobie rozwoju cywilizacji informatycznej i wirtualnej szczególnego znaczenia nabiera ustalenie wartości czynników – zasobów – niefinansowych w pływających na wartość przedsiębiorstwa i na wzrost tej wartości. Autor ...
  • Polityka rachunkowości a wartość przedsiębiorstwa 

   Gadawska, Jolanta Maria (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010-08)
   Polityka rachunkowości daje możliwości oddziaływania na wartość przedsiębiorstwa. Wpływ na wyniki finansowy i na kapitał z aktualizacji wyceny pozwala wpłynąć na tą wartość. W przypadku metod dochodowych wpływ polityki ...
  • Przepływy, wyniki i podstawa opodatkowania - różnice i podobieństwa 

   Gadawska, Jolanta Maria (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział we Wrocławiu, 2011-07)
   Zgodnie z MSR/MSSF przepływy środków pieniężnych są wpływami i wypływami środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych zrealizowanymi w danej jednostce czasu. Wynik jest to różnica między przychodami ...
  • Wbudowane instrumenty pochodne w MSR/MSSF - zmiany 

   Gadawska, Jolanta Maria (Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,Odział we Wrocławiu, 2012-09)
   Wśród instrumentów finansowych można wyróżnić trzy podstawowe grupy: instrumenty pierwotne, instrumenty pochodne i instrumenty wbudowane. Wbudowany instrument pochodny jest składnikiem hybrydowego instrumentu, który ...
  • Zakres wpływu zmian kosztu kapitału na wybrane wielkości związane z efektywnością oraz wyceną DCF 

   Gadawska, Jolanta Maria (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, 2019-12)
   Oczekiwana stopa zwrotu inwestującego w spółkę jest zarazem kosztem kapitału korzystającego z kapitału. Uwzględnia ona różne ryzyka i zmiany wartości pieniądza w czasie. Staje się stopą dyskontową przyszłych korzyści i ...
  • Zakres wpływu zmian kosztu kapitału na wybrane wielkości związane z efektywnością oraz wyceną DCF 

   Gadawska, Jolanta Maria (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, 2019-12)
   Oczekiwana stopa zwrotu inwestującego w spółkę jest zarazem kosztem kapitału korzystającego z kapitału. Uwzględnia ona różne ryzyka i zmiany wartości pieniądza w czasie. Staje się stopą dyskontową przyszłych korzyści i ...