Now showing items 1-9 of 9

  • Geoekonomia nowej rzeczywistości. 

   Gadawska (Żukowska), Jolanta Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2016-11)
   W związku z przenikaniem się działań politycznych i gospodarczych oraz z powodu nierozerwalnych związków geografii z gospodarką istnieje pilna potrzeba zajęcia się geoekonomią poszczególnych państw, wspólnot oraz globalną ...
  • Integral human development 

   Gadawska (Żukowska), Jolanta Maria (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2017-09)
   The concepts of sustainable development and corporate social responsibility are intended to humanize activity. However, are the existing concepts sufficient for them to fully realize their place in the world and its ...
  • Miara bogactwa narodu i wzrostu gospodarczego – Country’s Prosperity (CP) 

   Gadawska (Żukowska), Jolanta Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017-11)
   Unfortunately, today failed to find an appropriate method of calculating the level of prosperity of the whole of society, and its growth, however, is made based on GDP analysis and draw the wrong conclusions sometimes.The ...
  • Przydatność wybranych metod oceny papierów wartościowych 

   Mościbrodzka, Monika; Gadawska (Żukowska), Jolanta Maria (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 2013-09)
   Rzeczywistość gospodarcza niesie za sobą konieczność kierowania się przez przedsiębiorców i inwestorów kryterium minimalizacji ryzyka przy jak największym zysku, minimalizacji kosztów, przy jak najwyższych przepływach ...
  • Wartość kapitału intelektualnego 

   Gadawska (Żukowska), Jolanta Maria (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2016-12)
   W artykule zdefiniowano kapitał intelektualny oraz zaprezentowano sposoby ustalania tego kapitału. Autor poszukuje również metod pomiaru tego kapitału. Pomiar kapitału intelektualnego ma zapewnić sprawne zarządzanie podmiotem ...
  • Zmiany międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej w zakresie instrumentów finansowych odpowiedzią na kryzys finansowy 

   Gadawska (Żukowska), Jolanta Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013-08)
   IAS 39 contains several requirements for the presentation of information regarding fi nancial instruments. The regulations were complex and diffi cult to implement, and at the same time they did not emphasise the need ...
  • Zmiany międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej w zakresie instrumentów finansowych odpowiedzią na kryzys finansowy 

   Gadawska (Żukowska), Jolanta Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013)
   IAS 39 contains several requirements for the presentation of information regarding financial instruments. The regulations were complex and dificult to implement, and at the same time they did not emphasise the need to ...
  • Znaczenie aksjologii w tworzeniu nowego paradygmatu ekonomii 

   Gadawska (Żukowska), Jolanta Maria (Oficyna Wydawnicza SGH, 2016-12)
   Z powodu globalizacji, ale i konfliktów, wojen, wyzysku i biedy, cywilizacje przeniknęły się. Nie znaczy to, że członkowie różnych społeczności, kultur czy religii zasymilowali się, zintegrowali. Zapewne okoliczności ...
  • Znaczenie informacji o wynikach ekonomicznych i efektywności ekonomicznej wybranych spółek akcyjnych 

   Gadawska (Żukowska), Jolanta Maria (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2014-08)
   Ocena działalności wynika z konieczności podejmowania określonych działań przez zarządzających. Analiza efektów podmiotu jest niezbędna przy ocenie zdolności kredytowej, przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych oraz przy ...