Now showing items 1-7 of 7

  • Algebraiczne metody rozwiązania zadań projektowych w warunkach nieokreśloności 

   Hajder, Mirosław; Hajder, Piotr; Nycz, Mariusz (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 2013)
   Aby spełnić wymagania ekonomiczne, każdy projektowany obiekt powinien być eksploatowany przez określony czas. Czas ten jest różny i dla złożonych aplikacji szacowany jest na 10 lat, dla pasywnej infrastruktury telekomunikacyjnej ...
  • Czy produkcja informacyjna może być szansą dla Podkarpacia? 

   Kolbusz, Janusz; Hajder, Piotr (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 2014)
   W prezentowanym rozdziale, autorzy określili podstawowe filary rozwoju województwa podkarpackiego. Opierając się na wynikach przeprowadzonych badań, zaproponowano, aby obok turystyki, rolnictwa ekologicznego oraz przemysłu ...
  • Metodologia oceny wpływu infrastruktury informacyjnej na rozwój regionalny 

   Nycz, Mariusz; Hajder, Piotr (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 2014)
   Stan infrastruktury informacyjnej istotnie wpływa na rozwój regionalny. Jest ona jednym z najważniejszych czynników określających innowacyjność i atrakcyjność inwestycyjną regionu. Zaproponowana metodologia badania wpływu ...
  • Metodyka i metodologia budowy regionalnej infrastruktury informacyjnej 

   Korostenskyi, Roman; Hajder, Piotr (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 2014)
   Tematem rozdziału jest analiza metodyki i metodologii budowy regionalnych systemów informacyjnych. Praca rozpoczyna się od określenia wzajemnych relacji pomiędzy krajowym i regionalnymi systemami informacyjnymi. Następnie, ...
  • Ogólnopolska sieć komputerowa edukacji – studium przypadku 

   Hajder, Mirosław; Hajder, Piotr; Nycz, Mariusz (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 2017)
   Powszechność dostępu do urządzeń komputerowych i sieci Internet wydaje się dla większości z nas trywialną oczywistością. Trudno wręcz wyobrazić sobie życie bez laptopa czy smartfonu, pozwalających nam nieprzerwanie ...
  • Rola społeczeństwa informacyjnego w formowaniu kapitału ludzkiego 

   Korostenskyi, Roman; Hajder, Piotr (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 2014)
   W rozdziale zaprezentowano analizę budowy i poszerzania kapitału ludzkiego w warunkach społeczeństwa informacyjnego. Autorzy omawiają kilka wybranych zagadnień z obszaru kapitału ludzkiego. W szczególności, przeanalizowane ...
  • Społeczeństwo informacyjne w gminie Sędziszów Małopolski 

   Kolbusz, Janusz; Gątarski, Jakub; Hajder, Piotr (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 2014)
   W pracy, scharakteryzowano społeczeństwo informacyjne oraz wykluczenie cyfrowe w gminie Sędziszów Małopolski. Zaprezentowano wyniki badań dostępności sieci Internet dla mieszkańców gminy oferowanej przez operatorów ...