Now showing items 1-20 of 24

  • Application of Enhanced SWOT Analysis in the Future-oriented Public Management of Technology 

   Ejdys, Joanna; Nazarko, Joanicjusz; Halicka, Katarzyna; Magruk, Andrzej; Nazarko, Łukasz; Skorek, Adam (Elsevier, 2017-04-18)
   The main purpose of the paper is to present the rationale, the methodological details and a practical example of the application of the enhanced SWOT analysis in the context of technological foresight. The authors take ...
  • Application of Structural Analysis to Classification of Technology Development Drivers 

   Nazarko, Joanicjusz; Ejdys, Joanna; Halicka, Katarzyna; Nazarko, Łukasz; Kononiuk, Anna; Olszewska, Anna (Griffith School of Engineering, Griffith University, 2015)
   The purpose of the paper is to present the structural analysis as an instrument of identification and classification of factors influencing the development of a particular technology. The paper discusses the theoretical ...
  • Combining STEEPVL and Factor Analysis in Identification of Driving Forces of Technology 

   Nazarko, Joanicjusz; Ejdys, Joanna; Halicka, Katarzyna; Nazarko, Łukasz; Kononiuk, Anna; Olszewska, Anna (2015)
   The purpose of the paper is to present the methodological basis and an example of combining STEEPVL and factor analysis in the identification of driving forces of technology development in foresight studies.
  • Determining the utility in management by using multi-criteria decision support tools: a review 

   Mardani, Abbas; Jusoh, Ahmad; Halicka, Katarzyna; Ejdys, Joanna; Magruk, Andrzej; Ungku Norulkamar U., Ahmad (Taylor & Francis, 2018-11-24)
   The multiple criteria decision-making (MCDM) utility-determining techniques are considered to be new development techniques that have been recently presented, extended and used by some scholars. In the current work, an ...
  • Enhancement of SWOT Analysis in the Context of Technology Foresight 

   Nazarko, Joanicjusz; Ejdys, Joanna; Halicka, Katarzyna; Magruk, Andrzej; Nazarko, Łukasz; Skorek, Adam (Griffith School of Engineering, 2015)
   The main purpose of the paper is to present the rationale, the methodological details and a practical example of the application of the enhanced SWOT analysis in the context of technological foresight.
  • Foresight application for transport sector 

   Ejdys, Joanna; Nazarko, Joanicjusz; Nazarko, Łukasz; Halicka, Katarzyna (The Institution of Engineering and Technology, 2015)
   The rapid development of technology and increasing consumer demand, with the simultaneous pressure to adapt operations to the principles of sustainable development, present new challenges for tran sportation systems. ...
  • Foresight in Higher Education Institutions: Evidence from Poland 

   Ejdys, Joanna; Gudanowska, Alicja; Halicka, Katarzyna; Kononiuk, Anna; Magruk, Andrzej; Nazarko, Joanicjusz; Nazarko, Łukasz; Szpilko, Danuta; Widelska, Urszula (National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia, 2019-04)
   The rapid transformation of the socioeconomic, political, and technological context predetermines changes in the expectations for higher education institutions that face numerous profound challenges. In order to survive ...
  • Foresight Study of Road Pavement Technologies 

   Nazarko, Joanicjusz; Radziszewski, Piotr; Dębkowska, Katarzyna; Ejdys, Joanna; Gudanowska, Alicja; Halicka, Katarzyna; Kilon, Jarosław; Kowalski, Karol J.; Nazarko, Łukasz; Sarnowski, Michał; Vilutiene, Tatjana; Król, Jan B. (Elsevier, 2015)
   The objectives of this paper are foresight study of the anticipated needs and requirements as well as identification of development directions of materials and technologies for use in road construction in the time perspective ...
  • Future Trends in Road Technologies Development in the Context of Environmental Protection 

   Radziszewski, Piotr; Nazarko, Joanicjusz; Vilutiene, Tatjana; Dębkowska, Katarzyna; Ejdys, Joanna; Gudanowska, Alicja; Halicka, Katarzyna; Kilon, Jarosław; Kononiuk, Anna; Kowalski, Karol Jan; Król, Jan B.; Nazarko, Łukasz; Sarnowski, Michał (Vilnius Gediminas Technical University, 2016)
   Construction of modern and durable asphalt and cement pavements requires high quality materials and suitable technologies that take into account sustainability concerns which are related to the environmental protection, ...
  • Interdyscyplinarność i niestandardowe zastosowania wybranych nowoczesnych metod zarządzania w gospodarce w dorobku naukowym Profesora Joanicjusza Nazarko 

   Ejdys, Joanna; Ginevicius, Romualdas; Halicka, Katarzyna; Ustinovičius, Leonas (Politechnika Białostocka, 2014)
   Wyzwaniem dla nauki jest interdyscyplinarność, będąca częścią paradygmatu badawczego we wszystkich jej dziedzinach. Przejawia się ona w różnorodności podejmowanych zagadnień badawczych i stosowanych podejść badawczych, ...
  • Main concepts of technology analysis in the light of the literature on the subject 

   Halicka, Katarzyna (Publishing House of Białystok University of Technology, 2016)
   The main aim of this article is to identify and present the relevant concepts and methods of technology analysis. On the basis of the bibliometric analysis of scientific articles, research subareas related to the technology ...
  • Mapa powiązań pomiędzy dokumentami strategicznymi i operacyjnymi a rezultatami Narodowego Programu Foresight Polska 2020 

   Czaplicka-Kolarz, Krystyna; Bondaruk, Jan; Zawartka, Paweł; Kantor, Małgorzata; Siwek-Skalny, Anna; Uszok, Elżbieta; Zdebik, Dariusz; Trząski, Leszek; Łabaj, Paweł; Siodłak, Łukasz; Góral, Rafał; Klimkiewicz, Artur; Gieroszka, Agnieszka; Gzyl, Grzegorz; Kopernik, Małgorzata; Głodniok, Marcin; Hamerla, Adam; Pyka, Ireneusz; Nazarko, Joanicjusz; Ejdys, Joanna; Halicka, Katarzyna; Glińska, Urszula; Leończuk, Dorota; Nazarko, Łukasz; Szpilko, Danuta; Mathea, Anna (Główny Instytut Górnictwa, Politechnika Białostocka, 2012-11-12)
   Niniejszy dokument przedstawia zakres prac wykonanych przez Główny Instytut Górnictwa i Politechnikę Białostocką i przedstawia syntetyczne wyniki konfrontacji rezultatów NPF przedstawionych w układzie tematycznym pól ...
  • Nanonauka na rzecz rozwoju województwa podlaskiego 

   Nazarko, Joanicjusz; Ejdys, Joanna; Halicka, Katarzyna; Olszewska, Anna; Gudanowska, Alicja; Krawczyk-Dembicka, Elżbieta; Nazarko, Łukasz (Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2013)
  • Podlaska strategia rozwoju nanotechnologii do 2020 roku. Przełomowa wizja regionu 

   Nazarko, Joanicjusz; Brzostowski, Norbert; Ejdys, Joanna; Glińska, Ewa; Gudanowska, Alicja; Halicka, Katarzyna; Kononiuk, Anna; Kowalewska, Anna; Krawczyk-Dembicka, Elżbieta; Łojkowski, Witold; Nazarko, Łukasz; Urban, Wiesław; Paszkowski, Jerzy; Pawluczuk, Andrzej; Skorek, Adam; Wasiluk, Anna (Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2013)
   Zaprezentowana w monografii projekcja „Podlaskiej strategii rozwoju nanotechnologii do 2020 roku” jest wynikiem badań naukowych wykonanych w ramach projektu badawczego „Foresight technologiczny «NT FOR Podlaskie 2020» ...
  • Potencjał naukowo-technologiczny inteligentnej specjalizacji województwa podlaskiego 

   Nazarko, Joanicjusz; Ejdys, Joanna; Czemiel-Grzybowska, Wioletta; Dębkowska, Katarzyna; Halicka, Katarzyna; Nazarko, Łukasz; Olszewska, Anna Małgorzata; Kozłowska, Justyna; Gulc, Aleksandra (Politechnika Białostocka, 2015-06-30)
   Przedmiotem raportu jest identyfikacja potencjału naukowo-technologicznego inteligentnej specjalizacji województwa podlaskiego, na podstawie analiz z wykorzystaniem wskaźników lokacyjnych, map konwersji i wskaźników ...
  • Prognozowanie cen energii elektrycznej na giełdzie energii 

   Ejdys, Joanna; Halicka, Katarzyna; Godlewska, Justyna (Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania., 2015)
   Zasadniczym celem artykułu było wyznaczenie prognozy ceny energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego Towarowej Giełdy Energii. Kolejnym istotnym celem badań było przeprowadzenie analizy porównawczej ...
  • Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD 

   Halicka, Katarzyna; Godlewska, Justyna (Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2013)
   Zasadniczym celem niniejszego artykułu było wyznaczenie prognozy miesięcznego średniego kursu kupna USD. Zrealizowano go, opierając się na szczegółowych badaniach dotyczących analizy porównawczej jakości prognoz wyznaczonych ...
  • Prospektywna analiza technologii - metodologia i procedury badawcze 

   Halicka, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2016)
   Głównym celem naukowym monografii jest opracowanie referencyjnej metodyki prospektywnej analizy technologii, umożliwiającej dostarczenie wiedzy na temat: cech charakterystycznych technologii, fazy cyklu życia, w której się ...
  • Roboty humanoidalne w opiece nad osobami starszymi 

   Ejdys, Joanna; Halicka, Katarzyna (International Society for Manufacturing, Service and Management Engineering, 2018-05-10)
   W raporcie zaprezentowane zostały wyniki badań przeprowadzonych na próbie 643 Polaków. Celem badań było poznanie ogólnej wiedzy respondentów w zakresie rozwoju zastosowania robotów humanoidalnych do opieki nad osobami ...
  • Skuteczność prognozowania w zarządzaniu transakcjami na giełdzie energii 

   Halicka, Katarzyna (2007)
   Praca posiada wymiar teoretyczny i empiryczny. W jej wymiarze teoretycznym opracowano podstawy metodyczne niezbędne do budowy modelu prognostycznego, a także do budowy modelu wspomagającego przedsiębiorstwo obrotu i ...