Now showing items 1-1 of 1

    • The intensity of the implementation of high-performance work practices in selected Sri Lankan companies 

      Iddagoda, Y. Anuradha; Opatha, Henarath H.D.N.P. (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli), 2018-10-01)
      Wysokoefektywne praktyki pracy (ang. high-performance work practices, HPWPs) można zdefiniować jako pakiet praktyk odnoszących się do zasobów ludzkich, mających relatywnie większy wpływ na efektywność organizacyjną. ...