Now showing items 1-3 of 3

  • Certyfikacja usług w ochronie przeciwpożarowej w ujęciu praktycznym i teoretycznym 

   Banulska, Anna; Gancarczyk, Paweł; Iwańska, Marta; Kielin, Jan; Kiełbasa, Tomasz; Kowalczyk, Agnieszka; Majka, Ilona; Poliegońko, Władimir Iwanowicz; Połeć, Bartłomiej; Radziszewski, Łukasz; Sobór, Ewa; Wierzbicki, Tomasz; Wojtasiak, Beata; Zboina, Jacek (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2016)
   (...) Autorzy prezentują znaczenie certyfikacji zarówno dla procesu budowania zaufania do poszczególnych producentów funkcjonujących na rynku, jak i (co ważniejsze) dla bezpieczeństwa przeciwpożarowego, rozumianego jako ...
  • Projektowanie systemu ratowniczego 

   Bąk, Damian; Bujny, Paweł; Gołaszewska, Marta; Iwańska, Marta; Kowalczyk, Agnieszka; Mazur, Julia; Prońko, Jarosław; Wojtasiak, Beata; Kielin, Jan; Zboina, Jacek (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2015)
   Publikacja wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom i dobrze wpisuje się w kierunek globalizacji bezpieczeństwa na szczeblu krajowym i regionalnym (Unii Europejskiej), wskazując na elementy zwiększające sprawność i efektywność ...
  • Zarządzanie kryzysowe. Wybrane wyniki badań naukowych i prac rozwojowych 

   Wróblewski, Dariusz; Banulska, Anna; Czapla, Radosław; Feltynowski, Mariusz; Gikiewicz, Magdalena; Iwańska, Marta; Janik, Paweł; Kędzierska, Maria; Kępka, Paweł; Klecha, Paweł; Kłosiński, Michał; Kosowski, Bogdan; Krukowski, Zbigniew; Krzywicki, Bartosz; Majchrzak, Dariusz; Mazur, Robert; Pająk, Michał; Połeć, Bartłomiej; Prętkiewicz, Agnieszka; Olszewski, Arkadiusz; Szczurek, Tadeusz; Sobolewski, Grzegorz; Szelągowski, Krzysztof; Sobór, Ewa; Tiszbierek, Teresa; Wróbel, Rafał (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy, 2015)
   Zarządzanie kryzysowe w Polsce – zinstytucjonalizowane w system zarządzania kryzysowego dobrze wpisany w struktury kierowania państwem – stanowi obecnie główny przedmiot zainteresowania naukowców prowadzących badania w ...