Now showing items 1-1 of 1

    • Nitrogen Oxides Removal by SCR Process – State of the Art 

      Jabłońska, Magdalena; Chmielarz, Lucjan (Towarzystwo Doktorantów UJ, 2013)
      W pracy omówiono źródła powstawania tlenków azotu, wpływ NOx na środowisko i życie człowieka, jak również katalityczne reakcje ich usuwania. W szczególności omówiono tech-nologię procesu selektywnej katalitycznej redukcji ...