Now showing items 1-14 of 14

  • Koszty jednostkowe i dochody wybranych produktów w 2011 roku - wyniki badań w systemie AGROKOSZTY 

   Skarżyńska, Aldona; Jabłoński, Konrad (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2013)
   Kolejne opracowanie z cyklu prezentującego wyniki produkcyjno-ekonomiczne działalności produkcji roślinnej i zwierzęcej badanych w systemie AGROKOSZTY. W 2011 r. badano koszty i dochody z produkcji: pszenicy ozimej, żyta ...
  • Koszty jednostkowe i dochody wybranych produktów w 2014 roku – wyniki badań w systemie AGROKOSZTY 

   Skarżyńska, Aldona; Jabłoński, Konrad (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2016)
   Głównym celem artykułu jest analiza wyników produkcyjnych i ekonomicznych buraków cukrowych oraz mleka krowiego i żywca wołowego w 2014 roku w gospodarstwach o różnej skali produkcji tych produktów. Badania przeprowadzono ...
  • Nadwyżka bezpośrednia z wybranych produktów rolniczych w 2011 roku oraz projekcja dochodów w perspektywie średnioterminowej 

   Abramczuk, Łukasz; Augustyńska-Grzymek, Irena; Czułowska, Magdalena; Jabłoński, Konrad; Skarżyńska, Aldona; Żekało, Marcin (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2012)
   Uwarunkowania produkcyjno-rynkowe w rolnictwie w 2011 r. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów: pszenica ozima, żyto ozime, jęczmień jary, rzepak ozimy, tuczniki. Wybrane zagadnienia prognozowania. ...
  • Nadwyżka bezpośrednia z wybranych produktów rolniczych w 2012 roku oraz projekcja dochodów na 2015 rok 

   Abramczuk, Łukasz; Augustyńska-Grzymek, Irena; Czułowska, Magdalena; Idzik, Marcin; Jabłoński, Konrad; Skarżyńska, Aldona; Żekało, Marcin (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2013)
   Uwarunkowania produkcyjno-rynkowe w rolnictwie w 2012 roku. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia uzyskana z produkcji wybranych produktów rolniczych w gospodarstwach konwencjonalnych w 2012 roku. Produkcja, koszty i ...
  • Nadwyżka bezpośrednia z wybranych produktów rolniczych w 2013 roku oraz projekcja dochodów na 2020 rok 

   Abramczuk, Łukasz; Augustyńska-Grzymek, Irena; Czułowska, Magdalena; Idzik, Marcin; Jabłoński, Konrad; Skarżyńska, Aldona; Żekało, Marcin (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2014)
   Uwarunkowania produkcyjno-rynkowa w rolnictwie w 2013 roku. Materiał i metodyka badań. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia uzyskana z produkcji wybranych produktów rolniczych w gospodarstwach konwencjonalnych w 2013 ...
  • Polish agricultural holdings towards climate change and agricultural policy - baseline analysis 

   Abramczuk, Łukasz; Augustyńska-Grzymek, Irena; Czułowska, Magdalena; Jabłoński, Konrad; Józwiak, Wojciech; Skarżyńska, Aldona; Zieliński, Marek; Ziętara, Wojciech; Żekało, Marcin (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2015)
   Households engaged in agricultural production and agricultural holdings of natural persons with characterisitics of enterprises. Economic standing and investment activity of agricultural holdings particularly vulnerable ...
  • Projection of income for 2015 for selected agricultural products 

   Abramczuk, Łukasz; Augustyńska-Grzymek, Irena; Czułowska, Magdalena; Idzik, Macin; Jabłoński, Konrad; Skarżyńska, Aldona; Żekało, Marcin (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2013)
   Uwarunkowania produkcyjno-rynkowe w rolnictwie w 2012 roku. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia uzyskana z produkcji wybranych produktów rolniczych w gospodarstwach konwencjonalnych w 2012 roku. Produkcja, koszty i ...
  • Projection of income for the selected agricultural products for 2020 

   Abramczuk, Łukasz; Augustyńska-Grzymek, Irena; Czułowska, Magdalena; Idzik, Marcin; Jabłoński, Konrad; Skarżyńska, Aldona; Żekało, Marcin (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2014)
   Uwarunkowania produkcyjno-rynkowa w rolnictwie w 2013 roku. Materiał i metodyka badań. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia uzyskana z produkcji wybranych produktów rolniczych w gospodarstwach konwencjonalnych w 2013 ...
  • Projection of income in the mid-term perspective for selected agricultural products 

   Abramczuk, Łukasz; Augustyńska-Grzymek, Irena; Czułowska, Magdalena; Jabłoński, Konrad; Skarżyńska, Aldona (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2012)
   Wybrane zagadnienia prognozowania. Materiał i metodyka badawcza oraz sposób ujęcia wyników. Metoda projekcji wyników. Projekcja dochodów w perspektywie 2014 r. dla wybranych produktów rolniczych: pszenica ozima, żyto ozime, ...
  • Projekcja dochodów wybranych produktów rolniczych na 2013 rok 

   Abramczuk, Łukasz; Augustyńska-Grzymek, Irena; Czułowska, Magdalena; Jabłoński, Konrad; Skarżyńska, Aldona; Żekało, Marcin (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2011)
   Wybrane zagadnienia prognozowania. Metodologia badań. Projekcja kosztów produkcji i wyników ekonomicznych wybranych produktów rolniczych: pszenica ozima, żyto ozime, jęczmień jary, rzepak ozimy, buraki cukrowe.
  • Przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne wobec zmian klimatu i polityki rolnej (1) 

   Abramczuk, Łukasz; Augustyńska-Grzymek, Irena; Czułowska, Magdalena; Jabłoński, Konrad; Józwiak, Wojciech; Skarżyńska, Aldona; Zieliński, Marek; Ziętara, Wojciech; Żekało, Marcin (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2015)
   Rozwój gospodarki a przedsiębiorstwa rolne osób fizycznych i gospodarstwa domowe z produkcją rolniczą. Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych zagrożonych wystąpieniem suszy rolniczej i gospodarstw pozostałych w latach ...
  • Przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne wobec zmian klimatu i polityki rolnej (2) 

   Abramczuk, Łukasz; Chlebicka, Aleksandra; Czułowska, Magdalena; Jabłoński, Konrad; Józwiak, Wojciech; Sobierajewska, Jolanta; Skarżyńska, Aldona; Zieliński, Marek; Ziętara, Wojciech; Żekało, Marcin (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2016)
   Ocena możliwości rozwojowych małotowarowych gospodarstw rolnych wobec zmian klimatu i polityki gospodarczej. Funkcjonowanie gospodarstw rolnych z terenów ONW na tle gospodarstw pozostałych w latach 2006-2014. Efektywność ...
  • Wzmacnianie pozycji polskiego rolnictwa - propozycje wstępne 

   Jabłoński, Konrad; Józwiak, Wojciech; Kania, Józef; Karwat-Woźniak, Bożena; Musiał, Wiesław; Strojny, Jacek; Zieliński, Marek; Ziętara, Wojciech (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2012)
   Pomiar konkurencyjności międzynarodowej rolnictwa UE - ujęcie dynamiczne. Przeobrażenia w strukturach społecznych i produkcyjnych wsi i rolnictwa w latach 2000-2011 w świetle badań terenowych. Analiza zmian w gospodarstwach ...
  • Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (20). Wybrane zagadnienia zrównoważonego rozwoju rolnictwa 

   Harasim, Adam; Jabłoński, Konrad; Józwiak, Wojciech; Kagan, Adam; Krasowicz, Stanisław; Kuś, Jan; Kwasek, Mariola; Madej, Andrzej; Matyka, Mariusz; Niewęgłowska, Grażyna; Obiedzińska, Agnieszka; Oleszek, Wiesław; Toczyński, Tadeusz; Wrzaszcz, Wioletta; Zieliński, Marek; Zegar, Józef St.; Żekało, Marcin (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2013)
   Idea zrównoważonego rozwoju jako płaszczyzna współpracy środowisk naukowych. Konkurencyjność celów ekologicznych i ekonomicznych w rolnictwie. Zróżnicowanie warunków przyrodniczych i organizacyjnych produkcji rolniczej w ...