Now showing items 1-1 of 1

    • Trudne początki. Nowa unijna dyplomacja a Partnerstwo Wschodnie 

      Sus, Monika; Kaca, Elżbieta (Instytut Spraw Publicznych, 2011-05)
      Powołanie Wysokiej Przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw Polityki Zagranicznej i Bezpieczeñstwa oraz podległej jej Europejskiej Służby Działañ Zewnêtrznych (ESDZ) miało poprawić koordynacjê unijnej po - lityki zewnêtrznej. ...