Now showing items 1-1 of 1

    • Koncepcja funkcjonowania regionalnego zintegrowanego systemu ratownictwa województwa pomorskiego 

      Wróblewski, Dariusz; Kołodziej-Saramak, Anna; Prasuła, Jerzy; Wilczyński, Tomasz; Kwiatkowski, Daniel; Sowa, Tomasz; Zakrzewski, Rafał; Roguski, Eugeniusz W. (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2008)
      Publikacja powstała w związku z dostrzeżonym przez władze samorządowe województwa problemem w integracji rozproszonych podmiotów świadczących usługi dla ludności województwa w zakresie ratownictwa. Wydawnictwo składa się ...