Now showing items 1-1 of 1

    • Aktywna biografia w przestrzeni społecznej 

      Boryczko, Marcin; Jaworska, Dorota; Krenz, Rafał; Lalak, Danuta; Ostaszewska, Aneta; Skrzypczak, Bohdan (Wyd. Eko-Inicjatywa, 2014)
      Główny przedmiot uwagi wszystkich artykułów składających się na książkę stanowi interaktywny charakter badań biograficznych. Potencjałem biograficznym dysponują nie tylko osoby badane, nie tylko środowisko społeczne, ale ...