Now showing items 1-3 of 3

  • Prognozowanie skażeń po uwolnieniu toksycznych środków przemysłowych w wyniku działań terrorystycznych 

   Maciejewski, Paweł; Żuber, Marian (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T.Kościuszki we Wrocławiu, 2006)
   W artykule zaprezentowano podstawowe pojęcia z zakresu zagrożenia materiałami niebezpiecznymi oraz prognozowania skażeń. Autorzy dokonali klasyfikacji materiałów niebezpiecznych z podaniem poszczególnych klas do których ...
  • Removal of Radioisotopes from Waste Water After "Dirty Bomb" Decontamination 

   Maciejewski, Paweł; Żuber, Marian; Ulewicz, Małgorzata; Sobianowska, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009)
   An adequate response to terrorist event of any magnitude requires the effective coordination of many organizations. A terrorist event involves the release and dispersion of radioactive material among civilian population ...
  • Rozpoznanie rzeczywistej sytuacji skażeń po zdarzeniach typu ROTA CHEM 

   Zielonka, Zbigniew; Maciejewski, Paweł (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, 2007)
   Celem niniejszej publikacji jest przegląd sprzętu rozpoznania skażeń NATO oraz używanych metod detekcji substancji toksycznych z uwzględnieniem aktualnych potrzeb Sił Zbrojnych.