Now showing items 1-12 of 12

  • Analiza przewidywanych skutków wprowadzenia reformy podatkowej w polskim rolnictwie na tle rozwiązań niemieckich 

   Cholewa, Izabela; Nachtman, Grażyna (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2014)
   Odnosząc się do obciążeń fiskalnych rolników niemieckich, w tym podatku dochodowego, analizowano sytuację rolnictwa polskiego i określono skutki wprowadzenia w życie założeń projektu ustawy o podatku dochodowym od osób ...
  • Efektywność ekonomiczna gospodarstw ekologicznych na tle konwencjonalnych w 2004 r. 

   Nachtman, Grażyna; Żekało, Marcin (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2006)
   Z próby gospodarstw indywidualnych polskiego FADN wybrano gospodarstwa ekologiczne i przedstawiono ich efektywność ekonomiczną. Przedstawiono klasy wielkości ekonomicznej i typy rolnicze badanych gospodarstw. Scharakteryzowano ...
  • Gospodarstwa łączące ekologiczne i konwencjonalne metody produkcji na tle ekologicznych 

   Nachtman, Grażyna (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2015)
   Rolnictwo ekologiczne w Polsce obejmuje gospodarstwa stosujące wyłącznie ekologiczne metody produkcji oraz takie, w których współistnieje system ekologiczny i konwencjonalny. W danych statystycznych są one ujmowane łącznie ...
  • Konkurencyjność ekologicznych gospodarstw roślinnych na tle gospodarstw prowadzących produkcję z udziałem zwierząt 

   Nachtman, Grażyna (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2014)
   Określono różnice i przyczyny ich istnienia w dochodowości gospodarstw ekologicznych prowadzących produkcję zwierzęcą i gospodarstw tylko z produkcją roślinną. Dane pochodziły z 2012 r. z bazy Polskiego FADN, ze zbiorowości ...
  • Produkcja warzyw w systemie ekologicznym i konwencjonalnym 

   Nachtman, Grażyna (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2013)
   Na podstawie danych polskiego FADN z 2011 roku badano sytuację produkcyjno-ekonomiczną gospodarstw ekologicznych specjalizujących się w uprawie warzyw. Porównano parametry produkcyjno-ekonomiczne w systemie ekologicznym i ...
  • Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów rolniczych w 2005 roku 

   Skarżyńska, Aldona; Ziętek, Izabela; Augustyńska-Grzymek, Irena; Nachtman, Grażyna; Cholewa, Marcin; Maciszewski, Paweł (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2006)
   Organizacja badań w ramach systemu AGROKOSZTY w 2005 r. Rozwój rolnictwa ekologicznego - stan i perspektywy. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia dla wybranych produktów rolniczych: pszenicy jarej, mieszanki zbożowej ...
  • Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów rolniczych w 2006 roku 

   Augustyńska-Grzymek, Irena; Cholewa, Marcin; Mańko, Stanisław; Nachtman, Grażyna; Skarżyńska, Aldona; Ziętek, Izabela (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2007)
   Organizacja badań w ramach systemu AGROKOSZTY w 2006 roku i kontrola jakości danych. Założenia metodyczne. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia uzyskana z działalności badanych gospodarstw konwencjonalnych: pszenica ...
  • Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów rolniczych w 2007 roku 

   Augustyńska-Grzymek, Irena; Cholewa, Marcin; Dziwulski, Mariusz; Nachtman, Grażyna; Orłowski, Arkadiusz; Skarżyńska, Aldona; Ziętek, Izabela; Zmarzłowski, Krzysztof; Żekało, Marcin (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2008)
   Założenia metodyczne. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia uzyskana z działalności badanych w gospodarstwach konwencjonalnych: jęczmień jary, tytoń, trawy nasienne, zioła, truskawki w uprawie polowej, buraki cukrowe, ...
  • Trwałość ekonomiczna gospodarstw ekologicznych w latach 2010–2013 

   Nachtman, Grażyna (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2015)
   Według „Raportu o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2013–2014” wydanego przez IJHARS (www.ijhar-s.gov.pl), produkcję wyłącznie w systemie ekologicznym prowadziło w tych latach odpowiednio 67 i 60% gospodarstw ...
  • VAT w funkcjonowaniu gospodarstw rolnych w latach 2010-2013 

   Nachtman, Grażyna; Cholewa, Izabela (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2016)
   Działalność rolnicza w Polsce, tak jak działalność gospodarcza, jest objęta systemem podatku VAT. W rolnictwie dopuszcza się rozliczanie VAT na zasadach ogólnych lub w formie ryczałtowej. Wybór rozliczenia podatku VAT ...
  • Wyniki ekonomiczne wybranych ekologicznych produktów rolniczych w latach 2005-2008 

   Nachtman, Grażyna; Żekało, Marcin (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2009)
   Ogólne informacje dotyczące rolnictwa ekologicznego i rynku produktów ekologicznych. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia uzyskana z działalności badanych. Synteza wyników badań wybranych działalności produkcyjnych w ...
  • Zmiany sytuacji ekonomicznej grupy gospodarstw ekologicznych w latach 2005-2008 na podstawie Polskiego FADN 

   Nachtman, Grażyna (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2011)
   Omówiono zmiany sytuacji ekonomicznej grupy 25 certyfikowanych gospodarstw ekologicznych w latach 2005-2008. Specjalizowały się one w produkcji roślinnej, ze znacznym udziałem warzyw polowych i owoców. Przedstawiono dane ...