Now showing items 1-1 of 1

    • Diagnoza stanu kształcenia na odległość w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej 

      Chomczyński, Piotr; Głowacka, Ewa; Mytkowski, Dominik; Naftyński, Michał; Niedzielska, Ewa; Zieliński, Wojciech (Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2013-03)
      Prezentowany raport zawiera diagnozę stanu kształcenia na odległość w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej oraz potrzeb edukacyjnych nauczycieli i odbiorców w zakresie kształcenia na odległość. Zawarte w nim analizy ...