Now showing items 1-1 of 1

    • Psychologia w biznesie. Nowe perspektywy 

      Ratajczak, Zofia; Ochnik, Dominika (Difin SA, 2015)
      Obecność psychologii w szeroko rozumianej praktyce zarządzania jest powszechnie znana. Sfera aktywności biznesowej nie zawsze jednak pokrywa się z tym, co przyjęliśmy traktować jako zarządzanie. Pojęcie „biznesu” użyte w ...