Now showing items 1-7 of 7

  • Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich - stan i perspektywy rozwoju 

   Otłowska, Agnieszka; Buks, Joanna; Chmieliński, Paweł (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2006)
   Rozpowszechnienie nierolniczej działalności gospodarczej na terenach wiejskich. Charakterystyka osób prowadzących nierolniczą działalność na terenach wiejskich. Przedsiębiorczość wiejska w opinii sołtysów. Wspieranie ...
  • Przyczyny śmiertelnych wypadków w indywidualnych gospodarstwach rolnych w latach 1999-2001 

   Otłowska, Agnieszka (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2007)
   W oparciu o literaturę przedmiotu przedstawiono tzw. ergonomiczną systematykę gałęzi TOL, dzięki której można dokonywać kompleksowych badań okoliczności i przyczyn powstawania zdarzeń wypadkowych. Bada ona również wzajemne ...
  • Regional differentiation of agricultural development and its impact upon economic and social problems of rural areas (Synthesis) 

   Chmieliński, Paweł; Chmielewska, Barbara; Dudek, Michał; Gospodarowicz, Marcin; Karwat-Woźniak, Bożena; Kołodziejczyk, Danuta; Michna, Waldemar; Mierosławska, Alicja; Otłowska, Agnieszka; Sikorska, Alina; Wasilewski, Adam; Wrzochalska, Agnieszka; Zwoliński, Łukasz (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2010)
   Czynniki marginalizacji i konkurencyjności w strukturze społeczno-ekonomicznej: zmiany społeczne i demograficzne, zmiany jakości kapitału ludzkiego. Zasięg i konsekwencje zróżnicowania funkcji gospodarstw rolnych: ...
  • Rola działalności nierolniczej w kształtowaniu nowych struktur na obszarach wiejskich. Synteza badań z lat 2005-2009 

   Sikorska, Alina; Chmieliński, Paweł; Otłowska, Agnieszka (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2009)
   Ludność niechłopska w społeczności wiejskiej. Działki wiejskich rodzin bezrolnych. Nierolnicza działalność gospodarcza w rozwoju obszarów wiejskich.
  • Zmiany w strukturze społeczno-demograficznej ludności nierolniczej w latach 2000-2005 

   Sikorska, Alina; Chmieliński, Paweł; Otłowska, Agnieszka (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2007)
   Populacja rodzin bez gospodarstw rolnych w latach 2000-2005: skala zjawiska i tendencje zmian, mobilność rodzin i ludności. Struktura społeczno-demograficzna: wiek, płeć, wykształcenie. Charakterystyka rodzin: źródła ...
  • Zróżnicowanie regionalne w rozwoju rolnictwa oraz jego wpływ na problemy ekonomiczne i społeczne obszarów wiejskich (Synteza) 

   Chmieliński, Paweł; Chmielewska, Barbara; Dudek, Michał; Gospodarowicz, Marcin; Karwat-Woźniak, Bożena; Kołodziejczyk, Danuta; Michna, Waldemar; Mierosławska, Alina; Otłowska, Agnieszka; Sikorska, Alina; Wasilewski, Adam; Wrzochalska, Agnieszka; Zwoliński, Łukasz (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2010)
   Czynniki marginalizacji i konkurencyjności w strukturze społeczno-ekonomicznej: zmiany społeczne i demograficzne, zmiany jakości kapitału ludzkiego. Zasięg i konsekwencje zróżnicowania funkcji gospodarstw rolnych: ...
  • Źródła utrzymania niechłopskich rodzin wiejskich 

   Chmieliński, Paweł; Otłowska, Agnieszka (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2009)
   Ludność bezrolna i jej miejsce wśród społeczności wiejskiej. Charakterystyka osób zarabiających w rodzinie. Zróżnicowanie w poziomie przychodów. Struktura rodzin niechłopskich według źródeł przychodów. Działki rolnicze ...