Now showing items 1-1 of 1

    • Rehabilitacja kończyny górnej po udarze mózgu 

      Hoffman, Jarosław; Hoffman, Anetta; Ozdarska, Karolina; Sochanek, Małgorzata (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, 2017)
      Jednym z najważniejszych problemów współczesnej medycyny są udary mózgu. Ich występowanie wśród populacji nigdy nie było aż tak częste jak obecnie. Ten stan rzeczy wynika ze znacznego wydłużenia się średniego czasu ludzkiego ...