Now showing items 1-7 of 7

  • Badania geofizyczne i klasyfikacje geotechniczne w ocenie stateczności karpackich zboczy fliszowych 

   Bestyński, Zbigniew; Pacanowski, Grzegorz; Sieinski, Edmund (Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2017-10)
   The paper presents the possibility of using complex geophysical investigations and geotechnical classification to identify geological structure and assess the stability of Carpathian landslides. The possibility of using ...
  • Badania geofizyczne w ocenie stanu technicznego zapór betonowych 

   Bestyński, Zbigniew; Pacanowski, Grzegorz; Sieinski, Edmund (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej − Państwowy Instytut Badawczy, 2015-09)
   Kompleksowa ocena stanu technicznego konstrukcji inżynierskiej wymaga określenia przestrzennego zróżnicowania parametrów budującego ją materiału. Informacji takiej nie dają badania punktowe, konieczne jest ich uzupełnienie ...
  • Obrazowanie elektrooporowe warunków hydrogeologicznych strefy brzegowej wyspy Wolin 

   Pacanowski, Grzegorz (Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2016)
   W artykule zaprezentowano problematykę złożonych warunków hydrogeologicznych w strefie brzegowej wyspy Wolin, które można obrazować za pomocą metod geoelektrycznych. Wody podziemne warstw wodonośnych strefy brzegowej ...
  • Płytkie badania geofizyczne z wykorzystaniem sejsmiki inżynierskiej oraz tomografii elektrooporowej 

   Ostrowski, Szymon; Pacanowski, Grzegorz (Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2011)
   W artykule zaprezentowano i omówiono kilka przykładów z wynikami badań geofizycznych wykonanych przez Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych Sp. z o.o., dla celów płytkiej prospekcji ośrodka geologicznego. Zaprezentowane ...
  • Rola obrazowania elektrooporowego w uszczegółowieniu skomplikowanej budowy geologicznej wzgórza Morasko w Poznaniu 

   Pacanowski, Grzegorz; Sokołowska, Marta; Mieszkowski, Radosław (Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2016)
   The paper focuses on the problem of elaborating reliable geological models based on point data from drillings and two-dimensional results of geophysical surveys with application of electrical resistivity tomography (ERT). ...
  • Zasady dokumentowania geologiczno-inżynierskiego 

   Majer, Edyta; Sokołowska, Marta; Frankowski, Zbigniew; Barański, Marek; Bestyński, Zbigniew; Ostrowski, Szymon; Pasieczna, Anna; Pietrzykowski, Paweł; Przyłucka, Maria; Pacanowski, Grzegorz; Piechota, Arkadiusz; Chada, Marta; Majer, Krzysztof; Błachnio, Oktawia; Czarniak, Paweł; Dziekan-Kamińska, Eliza; Jaros, Michał; Judkowiak, Malwina; Roguski, Adam; Ryżyński, Grzegorz; Samel, Izabela; Sokołowski, Jakub; Szabłowska, Monika; Szlasa, Marta; Łukawska, Aleksandra (Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, ul. Rakowiecka 4, 2018-05)
  • Zastosowanie badań konduktometrycznych z użyciem inwersji 1D, jako narzędzia do kartowania przestrzennego przypowierzchniowych warstw geologicznych 

   Czarniak, Paweł; Pacanowski, Grzegorz; Sobótka, Przemysław (Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2017-10)
   This article presents the results obtained from geophysical measurements as a supplement to and refinement of geological information obtained from engineering geological studies for the newly constructed highways. The ...