Now showing items 1-1 of 1

    • Edukacja Międzykulturowa. Forum Glottodydaktyczne. Materiały z Konferencji Naukowej 

      Rabczuk, Anna (Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM Uniwersytetu WarszawskiegoCentrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM Uniwersytetu Warszawskiego, 2013-10-21)
      Książka jest zbiorem pokonferencyjnym zawierającym artykuły dotyczące nauczania języka polskiego jako obcego.