Now showing items 1-17 of 17

  • Economic Security in the Context of Sustainability 

   Wysokińska-Senkus, Aneta; Raczkowski, Konrad (Aleksandras Stulginskis University, 2013)
   The economic security and sustainability are the biggest challenges in thecrisis-hit world. Although there are many theories how to achieve economic security and sustainability but they are largely utopian, because they ...
  • The Economic Security of Business Transactions. Management in business. 

   Raczkowski, Konrad; Schneider, Friedrich (Institute for Security and Development Policy, 2013)
   ‘The Economic Security of Business Transactions’ covers such aspects as: management in the economic system; commercial risk in domestic and international transactions; an assessment of partners; unofficial economy and the ...
  • Eurofisc – zdecentralizowana sieć współpracy w dziedzinie podatku VAT 

   Raczkowski, Konrad (Wydawnictwo Sejmowe dla Biura Analiz Sejmowych, 2011)
   Suma wyłudzeń podatku VAT w Unii Europejskiej jest szacowana na ok. 250 mld euro rocznie. Ze względu na skalę tego zjawiska utworzenie Eurofiscu, jako sieci współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie ...
  • Foresight w zarządzaniu publicznym – wyzwania i dylematy myślenia strategicznego o przyszłości 

   Raczkowski, Konrad (AON, 2013)
   W artykule zaprezentowano kluczowe narzędzie zarządzania publicznego w zakresie prognozowania i tworzenia oczekiwanej przyszłości (foresight) państwa. Wskazano niezbędność podejścia średnio i długookresowego w kreowaniu ...
  • Gospodarka nieoficjalna w systemie zarządzania państwem 

   Raczkowski, Konrad (Społeczna Akademia Nauk, 2013)
   An informal economy which includes both semi-legal (grey market) as well as black market (with typically criminal character) is an essential operational element of the national economy in each country. In a democratic state ...
  • Management of Tax Security Knowledge in Intra-Community Trade 

   Raczkowski, Konrad; Krukowski, Artur (Institute for Security and Development Policy, 2010)
   This chapter explores the issues of knowledge appreciation and knowledge management in the context of securing VAT in intra-community trade. This knowledge is proven to be necessary to both honest taxpayers carrying out ...
  • Optimization of Decision Process in a Theory of Financial Instability 

   Raczkowski, Konrad (Sciedu Press, 2011)
   A theory of financial instability, positively verified through adverse consequences of the global financial crisis that started in 2007, demonstrates the significance put on adequate decision making in present age. Thus, ...
  • Optymalizacja podatkowa w teorii i praktyce zarządzania wiedzą bezpieczeństwa ekonomicznego 

   Raczkowski, Konrad; Krukowski, Artur (Wydawnictwo BW Jan Brodziński, 2010)
   Obowiązkowe świadczenia pieniężne pobieranie przez państwo, jednostki samorządu terytorialnego czy inne związki publicznoprawne, bez bezpośredniego świadczenia wzajemnego posiadają długą historię, stanowiąc instrumentarium ...
  • Poland: Organized Crime and the Financial Crisis. Recent Trends in the Baltic Sea Region 

   Raczkowski, Konrad; Gołębiowski, Grzegorz (Institute for Security and Development Policy, 2011)
   Over the last few years, the world has witnessed a financial crisis with implications that have been compared to those of the Great Depression of the 1930s. Much has been written on the impact of the crisis on economies ...
  • Pożądany model zarządzania wiedzą w administracji celnej 

   Raczkowski, Konrad (Difin, 2010)
   Opisane w niniejszej książce zarządzanie wiedzą w administracji celnej, w systemie bezpieczeństwa ekonomiczno-społecznego, pokazuje inną percepcję zarządzania w sferze publicznej. Są to największe w Polsce badania zarządzania ...
  • Sfera nieoficjalna w gospodarce 

   Raczkowski, Konrad; Schneider, Friedrich (Wydawnictwo Sejmowe dla Biura Analiz Sejmowych, 2013)
   W Polsce gospodarka nieoficjalna – obejmująca zarówno szarą strefę, jak i czarny rynek – szacowana jest na niemal 25% PKB. Kluczowym czynnikiem wpływającym na jej wielkość w państwie są decyzje podejmowane przez władze ...
  • Size and development of the shadow economy and of tax evasion within Poland and of its neighbouring countries from 2003 to 2013: some new facts 

   Raczkowski, Konrad; Schneider, Friedrich (Chartridge Books Oxford, 2013)
   In this paper the size and development of the shadow economy and of tax evasion within Poland and neighbouring countries (except for the Ukraine) are calculated over the period 2003 to 2010. The size and development of the ...
  • Teoria i praktyka zarządzania w obszarze publicznym. Refleksje krytyczne 

   Raczkowski, Konrad (Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 2012)
  • Transnational Organized Crime An Economic Security Threat in the Baltic Sea Region 

   Raczkowski, Konrad (Institute for Security and Development Policy, 2010)
   This report is an attempt to outline certain economic conditions which may determine speculative or criminal activity in this field. This factor seems to be crucial as most citizens of developed countries even do not ...
  • Współczesne zarządzanie publiczne 

   Raczkowski, Konrad (Poltex, 2020-06)
   Rosnący popyt na usługi publiczne i społeczne, przy istotnych ograniczeniach budżetowych, kryzysach i stagnacji gospodarki światowej, obliguje do określenia współczesnego zarządzania publicznego na kanwie teoretycznej i ...
  • Wykorzystanie zarządzania wiedzą w rządowej administracji danin publicznych 

   Raczkowski, Konrad (Wydawnictwo BW Jan Brodziński, 2011)
   Daniny publiczne, jako pewna forma świadczeń osobistych, rzeczowych lub pieniężnych pobieranych na rzecz państwa znane są od pierwszych form organizacji życia społecznego. Rządowa administracja danin publicznych, jako część ...
  • Zarządzanie ryzykiem w polskim systemie finansowym 

   Raczkowski, Konrad; Noga, Marian; Klepacki, Jarosław (Difin SA, 2015)
   Książka omawia jeden z najważniejszych problemów finansów i ekonomii - ryzyko, z zarządczej perspektywy polskiego systemu finansowego – zarówno z perspektywy inwestorów i gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz państwa. ...