Now showing items 1-1 of 1

    • Współtworzenie produktów i usług przez współczesnego odbiorcę 

      Rzewuska, Aleksandra; Wolski, Łukasz (Fundacja Edukacyjna „Transformacje", 2020)
      Artykuł w bezpośredni sposób dotyczy stale zwiększającej się roli konsumenta na rynku dóbr i usług. Autorzy opisują związane z tym tendencje, które zintensyfikowały się w ostatnich latach. Pierwszym z podejmowanych ...