Now showing items 1-1 of 1

    • Przemoc wobec kobiet na Litwie 

      Przybysz-Zaremba, Małgorzata; Sadauskas, Justinas; Katkonienė, Agata (Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie, 2016)