Now showing items 1-1 of 1

    • Ewolucja rynku mięsnego i jej wpływ na proces transmisji cen 

      Seremak-Bulge, Jadwiga; Rembeza, Jerzy; Urban, Roman; Świetlik, Krystyna; Górska-Warsewicz, Hanna; Rycombel, Danuta; Kobuszyńska, Mira; Talarek, Magdalena (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2007)
      Zmiana rynkowych uwarunkowań produkcji przetwórstwa mięsa: ekonomiczne determinanty popytu na mięso; spożycie mięsa i jego przetworów w latach 1990-2007. Zmiany krajowej podaży mięsa czerwonego i drobiu oraz ich przetworów. ...