Now showing items 1-1 of 1

    • Kwestia romska w polityce państw i w stosunkach międzynarodowych 

      Adamczyk, Anita; Balkowski, Janusz; Balog, Zoltán; Caban, Agnieszka M.; Jagiełło-Szostak, Anna; Kołaczek, Małgorzata; Olszewski, Bogusław; Ratajczak, Magdalena; Šoltésová, Viktória; Szyszlak, Elżbieta; Szyszlak, Tomasz; Talewicz-Kwiatkowska, Joanna (Fundacja Integracji Społecznej Prom / Centrum Badań Partnerstwa Wschodniego, 2012)
      Z recenzji dr hab. Larysy Leszczenko (Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu): "Rozdziały recenzowanego tomu nawiązują tak do osiągnięć poszczególnych państw, jak również uwzględniają szeroki kontekst międzynarodowy w zakresie ...