Now showing items 1-1 of 1

    • Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (2) 

      Florianczyk, Zbigniew; Gruda, Mieczysław; Kopiński, Jerzy; Lebiecka, Katarzyna; Madej, Andrzej; Szpojankowska, Justyna; Ufnowska, Janina; Wilk, Wioletta; Zegar, Józef St. (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2006)
      Charakterystyka gospodarstw ekologicznych w Polsce. Gospodarstwa zrównoważone w świetle danych FADN. Analiza skutków dochodowych wdrażania ograniczeń rolnośrodowiskowych w rolnictwie (koncepcja). Pomiar wpływu rolnictwa ...