Now showing items 1-1 of 1

    • Pamięć przyszłości. Analiza ryzyka dla zarządzania kryzysowego 

      Abgarowicz, Grzegorz; Cebul, Krzysztof; Abgarowicz, Inga; Wachnik, Monika; Plasota, Tomasz; Połeć, Bartłomiej; Napiórkowski, Maciej (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2015)
      Zakres, w jakim uda się nam ograniczyć własną niepewność oraz osiągnąć oczekiwany poziom bezpieczeństwa, jest wprost proporcjonalny do pracy, jaką włożymy w proces planowania i przygotowania. Niemniej sam wysiłek nie ...