Now showing items 1-1 of 1

    • Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym 

      Czyżewski, Andrzej; Florianczyk, Zbigniew; Gruda, Mieczysław; Henisz-Matuszczak, Anna; Krasowicz, Stanisław; Niewęgłowska, Grażyna; Niezgoda, Dionizy; Staniszewska, Maria; Wagner, Klaus; Wilk, Wioletta; Zegar, Józef St. (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2005)
      Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Cechy rolnictwa zrównoważonego. Funkcje gospodarstwa rolniczego i jego złożoność. Makroekonomiczne uwarunkowania rolnictwa industrialnego i społecznie zrównoważonego. ...