Now showing items 1-1 of 1

    • Edukacja ekologiczna. Wybrane problemy 

      Terlecka, Magdalena Klaudia; Kopeć, Ewa; Pękalska, Paulina; Pielacińska, Katarzyna; Skoczeń, Ilona; Karaczyn, Małgorzata; Kardynał, Klaudia; Wasik, Piotr; Hutniczak, Agnieszka; Winczewski, Piotr; Wajchman, Sandra; Borzyszkowski, Wojciech; Matulewski, Paweł; Mikuła, Jacek; Ślęzak, Justyna; Skrabacz, Małgorzata; Mroczek, Monika (Armagraf, 2014)
      Niniejsza wieloautorska monografia jest zbiorem materiałów pokonferencyjnych. Zamieszczone zostały w niej wybrane artykuły prelegentów, którzy wygłosili referaty na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Wyzwania ...