Now showing items 1-1 of 1

    • Koncepcja pięciostopniowej integracji regionów przygranicznych 

      Wróblewski, Łukasz D. (Difin SA, 2017)
      Regiony przygraniczne zlokalizowane po dwóch stronach granicy państwowej często określane są mianem regionu transgranicznego, niezależnie od stopnia ich integracji. Zaproponowany w pracy model przedstawia etapy integracji ...