Now showing items 1-1 of 1

    • Wyniki ekonomiczne polskiego rolnictwa w ujęciu europejskim i regionalnym 

      Czyżewski, Andrzej; Floriańczyk, Zbigniew; Henisz-Matuszczak, Anna; Kalińska, Justyna; Kulikowski, Roman; Wrzaszcz, Tomasz (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2006)
      Metodologia sporządzania rachunków ekonomicznych dla rolnictwa. Zróżnicowanie ekonomiczne gospodarstw rolnych w wybranych państwach i regionach UE - rachunek nakładów i efektów. Doświadczenia Austrii w sporządzaniu rachunków ...