Now showing items 1-13 of 13

  • Algorytmizacja procesów projektowych 

   Wszołek, Mariusz; Moszczyński, Krzysztof (Wydawnictwo LIBRON, 2015)
   Mimo coraz szerszego spektrum metodologii projektowych w wielu wypadkach rezultat procesów projektowych (zamiennie w tym artykule używane będzie pojęcie produkt designu) odzwierciedla wciąż perspektywę projektanta, ...
  • Badanie i Projektowanie Komunikacji 4 

   Wszołek, Mariusz; Grech, Michał; Siemes, Annette; Lachowska, Karolina; Pieluzek, Marcin; Płoszaj, Kasia; Smółka-Dolecka, Agnieszka; Jakubowicz, Michał; Moszczynski, Krzysztof; Ciesielska, Małgorzata; Gliniecka, Martyna; Władyka-Łuczak, Zofia; Faka, Piotr; Haławin, Arkadiusz; Olender, Kamil (Wydawnictwo LIBRON, 2015-05-07)
   Książka jest zbiorem powstałym jako wynik konferencji naukowej „Communication design – badanie i projektowanie komunikacji”. Zebrane artykuły pokrywają szeroki zakres pola badawczego i projektowego, od information design ...
  • Genisys is Skynet – przemyślenia o współczesnym projektowaniu 

   Wszołek, Mariusz (Wydawnictwo LIBRON, 2017)
   Przedmiotem niniejszego artykułu jest próba wyłonienia obrazu współczesnej praktyki projektowej wraz z jego systemowymi konsekwencjami. Punktem węzłowym pracy jest próba oceny dokonań projektowych w świetle ...
  • Information design – operacjonalizacja przestrzeni badawczej 

   Wszołek, Mariusz (Wydawnictwo LIBRON, 2012)
   Information design to stosunkowo nowa dziedzina wiedzy oraz przestrzeń badawczo-projektowa, która w literaturze przedmiotu odnosi się przede wszystkim do prezentowania informacji za pośrednictwem grafiki – wizualnych ...
  • Komunikacje w rozmowie 2 

   Olek, Jerzy; Fleischer, Michael; Wszołek, Mariusz; Fąka, Piotr; Sowa, Katarzyna; Ciesielska, Małgorzata; Jakubowicz, Michał; Maciejczyk, Piotr; Rostek, Roman; Burska, Joanna; Sysło, Tomasz Jakub (Wydawnictwo LIBRON, 2013-04-07)
   Design, Communication Design, Reklama, Graphic Design, Strategic Design, Design thinking Streszczenie: Książka jest zbiorem artykułów z cyklicznych spotkań Komunikacje w rozmowie. Wśród artykułów można znaleźć zarówno ...
  • O dwóch dyskursach mówienia o reklamie 

   Wszołek, Mariusz (Wydawnictwo LIBRON, 2016)
   W niniejszym artykule omawiam dwa zasadniczo różne podejścia do procesu projektowego w ramach działalności reklamowej reprezentowane przez Davida Ogilvy'ego i George'a Loisa. Przytoczone w artykule przykłady przyjmuję jako ...
  • Od inżyniera do designera – operacjonalizacja przestrzeni pracy projektowej 

   Wszołek, Mariusz (Wydawnictwo LIBRON, 2012)
   Niech ten artykuł pozostanie wstępem do dyskusji nad pracą projektową, w której chodzi o podjęcie i zrealizowanie powierzonego zadania, niezależnie od tego, czy mówimy o przemyśle kreatywnym (ang. creative indu- ...
  • Reklama - perspektywa empiryczna 

   Wszołek, Mariusz (Wydawnictwo LIBRON, 2016-05-07)
   Reklama. Perspektywa empiryczna jest w głównej mierze empirycznym rozwinięciem publikacji Reklama. Operacjonalizacja pojęcia. Tym razem punkt ciężkości jest jednak ustawiony na empirycznej weryfikacji wskazanych problemów ...
  • Reklama — operacjonalizacja pojęcia 

   Wszołek, Mariusz (Wydawnictwo LIBRON, 2015-05-07)
   W niniejszej publikacji szeroko omawiam pojęcie reklamy w perspektywie kilku wiodących paradygmatów. Część dostępnych na polskim rynku wydawniczym publikacji z zakresu reklamy zwykła się rozpoczynać od słów: „reklama ...
  • Scenariusze autoprezentacyjne w kulturze polskiej 

   Wszołek, Mariusz (Wydawnictwo LIBRON, 2013)
   W ramach niniejszego artykułu będą mnie interesowały przede wszystkim scenariusze komunikacyjne mające swoją reprezentację w postaci scenariuszy autoprezentacyjnych, a zatem przestrzeń i możliwości komunikacyjnej ...
  • Style życia w komunikacji. Komunikacyjna stratyfikacja społeczeństwa 

   Wszołek, Mariusz; Fleischer, Michael; Siemes, Annette; Monika, Bednorz; Grech, Michał (Wydawnictwo LIBRON, 2012-12-07)
   Podejmujemy próbę stworzenia komunikacyjnej dyferencjacji społeczeństwa (polskiego) i wyróżnienia specyficznych kodów komunikacyjnych, według których przebiegają aktualne komunikacje, tworzą się style życia, uczestnicy ...
  • Wpływ barwy i etykiety opakowań na postrzeganie produktu – wyniki badań empirycznych 

   Wszołek, Mariusz; Moszczyński, Krzysztof (Wydawnictwo LIBRON, 2017)
   W celu zbadania wpływu barwy i etykiety na wizerunek opakowań – na cyfrowe fotomanipulacje szklanych butelek (brązowa, przezroczysta i zielona) z etykietami marek piwa Żywiec oraz James Boag’s – przedstawiono po jednej ...
  • Zmiana paradygmatu w projektowaniu – projektowanie komunikacji 

   Wszołek, Mariusz (Wydawnictwo LIBRON, 2013)