Now showing items 1-1 of 1

    • The social aspects of functioning of the small agricultural holdings in Poland and Bulgaria 

      Wrzochalska, Agnieszka; Chmielewska, Barbara; Karwat-Woźniak, Bożena; Mantarova, Anna; Yovchevska, Plamena (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2011)
      Gospodarstwa niskotowarowe w kontekście przyszłości WPR w Polsce. Socjalna i demograficzna struktura ludności gospodarstw niskotowarowych. Społeczne znaczenie małych gospodarstw rolnych w Bułgarii.