Now showing items 1-15 of 15

  • Buildings modernisation strategy: Roadmap 2050. Summary 

   Zaborowski, Marek (Institute of Environmental Economy, 2014)
   The construction sector is the most energy consuming in Europe. According to the European Commission, its share of the total final energy consumption in the European Union (EU) is almost 40%, which accounts for 36% of ...
  • Efektywność energetyczna w Polsce. Przegląd 2012 

   Pawlak, Piotr; Zaborowski, Marek; Pytliński, Łukasz; Guła, Andrzej; Rączka, Jan; Węglarz, Arkadiusz; Mazur, Janusz; Kojs, Małgorzata (Instytut Ekonomii Środowiska, 2013)
   Efektywność Energetyczna w Polsce- Przegląd 2012, jest wiarygodnym źródłem informacji na temat rynku efektywności energetycznej w Polsce. Prezentuje unikalną treść na skalę zarówno polską jak i europejską. Pierwsze wydanie ...
  • Efektywność energetyczna w Polsce. Przegląd 2013 

   Guła, Andrzej; Zaborowski, Marek; Pytliński, Łukasz; Pawlak, Piotr; Dreger, Maria; Dworakowska, Anna; Surówka, Maciej; Sokulska, Anna; Meluch, Bolesław; Śliwiński, Marek; Ścigalski, Paweł (Instytut Ekonomii Środowiska, 2014)
   W tegorocznym „Przeglądzie Efektywności Energetycznej” znajdą Państwo raport z unikalnych w skali kraju badań analizujących wzorce korzystania z energii cieplnej i podejścia do termomodernizacji w domach jednorodzinnych. ...
  • Efektywność energetyczna w Polsce. Przegląd 2015 

   Dworakowska, Anna; Walczak, Edyta; Pytliński, Łukasz; Zaborowski, Marek; Pawlak, Piotr; Sokulska, Anna; Siergiej, Piotr (Instytut Ekonomii Środowiska, 2016)
   Na początku tegorocznego raportu zamieszczamy badania dotyczące stanu energetycznego istniejących budynków jednorodzinnych ogrzewanych za pomocą węgla. Postanowiliśmy dokładniej przebadać ten segment budynków, gdyż ...
  • Energy Efficiency in Poland. 2012 Review 

   Zaborowski, Marek; Pytliński, Łukasz; Kojs, Małgorzata; Mazur, Janusz; Pawlak, Piotr; Rączka, Jan; Winkowska, Ewa; Węglarz, Arkadiusz; Toborek-Mazur, Joanna (Institute of Environmental Economy, 2013)
   Is Poland preparing itself for this revolution? Will it be possible to mobilise Polish society so that it supports these inevitable changes and actively participates in them? This review makes an attempt at answering these ...
  • Energy Efficiency in Poland. 2013 Review 

   Guła, Andrzej; Zaborowski, Marek; Pytliński, Łukasz; Pawlak, Piotr; Dreger, Maria (Institute of Environmental Economy, 2014)
   We are pleased to present the second volume of the annual review of “Energy Efficiency in Poland”. This year we have decided to focus on the issue of energy efficiency in single-family buildings, paying special attention ...
  • Energy Efficiency in Poland. 2015 Review 

   Dworakowska, Anna; Zaborowski, Marek; Pytliński, Łukasz; Walczak, Edyta; Pawlak, Piotr; Siergiej, Piotr (Institute of Environmental Economy, 2016)
   There are several important reasons behind our interest in single-family buildings. More than half of Poles live in single-family buildings, which makes this sector worthwhile to have a closer look at. According to our ...
  • ESCO market in Poland current state and development perspectives 

   Zaborowski, Marek; Guła, Andrzej; Pytliński, Łukasz (Institute of Environmental Economy, 2012-03)
   This report was prepared as a part of research into the Polish ESCO market conducted by the Institute of Environmental Economics (IEE). Presented information about this market’s development is based on the results of the ...
  • Od zakupów grupowych do optymalizacji zużycia energii 

   Ciarkowski, Dariusz; Herbuś, Bożena; Guła, Andrzej; Zaborowski, Marek; Mazur, Janusz; Liszka, Szymon (Instytut Ekonomii Środowiska, 2013)
   Raport Od zakupów grupowych do optymalizacji zużycia energii jest zbiorem mniejszych opracowań problemowych specjalistów w dziedzinie grupowych zakupów energii w Polsce. Kolejne rozdziały Raportu są przewodnikiem po etapach ...
  • Produkt kredytowy wspierający termomodernizację budynków. Kontekst, stan obecny, opinie i rekomendacje 

   Komański, Andrzej; Sikorski, Ryszard; Zaborowski, Marek; Pytliński, Łukasz; Siergiej, Piotr (Instytut Ekonomii Środowiska, 2016)
   Pragniemy zaprezentować Państwu raport stanowiący podsumowanie badań jakościowych zrealizowanych za pośrednictwem wywiadów pogłębionych prowadzonych z przedstawicielami reprezentatywnej grupy polskich banków. Badanie ...
  • Rynek ESCO w Polsce stan obecny i perspektywy rozwoju 

   Pytliński, Łukasz; Zaborowski, Marek; Guła, Andrzej (Instytut Ekonomii Środowiska, 2012-03)
   Raport „Rynek ESCO w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju” opracowany został w ramach badań rynku ESCO w Polsce prowadzonych przez Instytut Ekonomii Środowiska (IEŚ). Przedstawione w niniejszym raporcie informacje ...
  • Stan techniczny budynków jednorodzinnych w Polsce. Potrzeby remontowe 

   Pytliński, Łukasz; Zaborowski, Marek; Guła, Andrzej (Instytut Ekonomii Środowiska, 2017)
   W niniejszym opracowaniu prezentujemy Państwu raport „Stan techniczny budynków jednorodzinnych w Polsce – potrzeby remontowe” bazujący na wynikach badań zrealizowanych w 2017 r. wśród właścicieli budynków jednorodzinnych. ...
  • Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 

   Zaborowski, Marek; Staniaszek, Dan; Węglarz, Arkadiusz; Panek, Aleksander; Dziamara-Rzucidło, Katarzyna (Instytut Ekonomii Środowiska, 2014)
   Sektor budowlany odpowiada za największą konsumpcję energii w Europie. Według danych Komisji Europejskiej np. pochłania prawie 40% całkowitego finalnego zużycia energii elektrycznej w Unii Europejskiej (UE), odpowiadając ...
  • Streszczenie Strategii Modernizacja Budynków: Mapa Drogowa 2050 

   Zaborowski, Marek (Instytut Ekonomii Środowiska, 2014)
   Sektor budowlany odpowiada za największą konsumpcję energii w Europie. Według danych Komisji Europejskiej np. pochłania prawie 40% całkowitego finalnego zużycia energii elektrycznej w Unii Europejskiej (UE), odpowiadając ...
  • Technical Condition Of single-family Houses in Poland. Renovation Needs 

   Guła, Andrzej; Zaborowski, Marek; Pytliński, Łukasz (Institute of Environmental Economy, 2017)
   We are pleased to present a report entitled ‘The technical condition of single-family houses in Poland – renovation needs’ which is based on survey research carried out in 2017 among owners of single-family houses. The ...