Now showing items 1-2 of 2

  • Finanse kategorie, zjawiska i procesy, podmioty 

   Zadora, Halina (Difin, 2015)
   Książka jest akademickim podręcznikiem do nauki finansów, w którym oprócz konkretnej wiedzy z przedmiotowego zakresu znajdują się odniesienia do ekonomii, a także innych dyscyplin – silnie lub słabo – związanych z finansami. ...
  • Kapitał i kryzysy finansowe. Perspektywa historyczna 

   Zadora, Halina (Difin SA, 2016)
   Monografia poświęcona kapitałowi pozostaje w ścisłym związku z dokonaniami teorii ekonomicznej i przemianami rzeczywistości gospodarczej. Książka jest osadzona w realiach historycznych po to, by wykazać, że kapitał co do ...