Now showing items 1-1 of 1

    • Archiwa społeczne - wprowadzenie do problematyki 

      Żeglińska, Anna (Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów / Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, 2019-12)
      The wide scope of the concept „social archive” raises terminological difficulties that contemporary archival science faces. Referring to the definition of “archive”, formulated by Bohdan Ryszewski, the author suggest – ...