Now showing items 1-1 of 1

    • Przemoc w rodzinie i w szkole 

      Kiczor, Alicja (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2019)
      Przemoc jest zjawiskiem powszechnym, które występuje w rodzinnych domach, a także szkołach. Występuje w wielu formach i rodzajach i powiązana jest rów- nież z zachowaniami agresywnymi. Regulacje w sprawie przemocy w ...