Now showing items 1-1 of 1

    • Potencjał teoretyczny i praktyczny dwujęzycznego słownika tematycznego 

      Kononenko, Iryna; Mytnik, Irena (Katedra Ukrainistyki UW, 2017)
      Artykuł został poświęcony omówieniu potencjału teoretycznego i praktycznego dwujęzycznego słownika tematycznego, wyznaczeniu jego cech typologicznych oraz znaczeniu dla badań lingwistycznych, glottodydaktyki, słownikarstwa ...