Now showing items 1-1 of 1

    • Fenomen autostrady a efekt przyspieszenia 

      Osika, Grażyna (Oficyna Wydawnicza Na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2008)
      Celem rozważań jest analiza ogólnie rozumianego zjawiska autostrady w kontekście przyspieszenia. Przy czym, w tym przypadku nie chodzi o dosłowne rozumienie pojęcia przyspieszenia, czyli możliwości rozwijania dużych ...