Now showing items 1-1 of 1

    • CZASOPISMA SPOŁECZNO-KULTURALNE W PERSPEKTYWIE DŁUGIEGO TRWANIA 

      Sarna, Paweł (Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013)
      Autor przedstawił sytuację współczesnych polskich czasopism społeczno-kulturalnych.Są one uznawane przez badaczy prasy za szczególnie wartościowe, elitarne, z drugiej strony nie poświęca się im zbyt wiele uwagi ze względu ...