Now showing items 1-1 of 1

    • Koncepcja solidarności pokoleń w krajowej polityce społecznej 

      Klimczuk, Andrzej (Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Oświęcimiu, 2013)
      Artykuł omawia główne cechy koncepcji "solidarności pokoleń". Podejście to jest wykorzystywane w analizach dotyczących procesu starzenia się społeczeństw na początku XXI wieku oraz w projektowaniu polityki publicznej. ...