Now showing items 1-1 of 1

    • Między Oryginałem a Przekładem, 24 (39) 

      Majkiewicz, Anna (2018)
      Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jak zmieniały się role i zadania tłumacza literackiego formułowane przez niemieckich myślicieli doby preromantyzmu i romantyzmu na przykładzie wypowiedzi J.G. Herdera, ...