Now showing items 1-1 of 1

    • Modele akceptacji technologii - krytyczna analiza piśmiennictwa 

      Gromadka, Dariusz (Akademia Zarządzania (Academy of Management) Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, 2020)
      Rozwój technologii w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu coraz częściej wymaga udziału konsumentów na wszystkich etapach projektowania i wdrażania technologii. Stąd też projektanci systemów oraz inni badacze wykorzystują ...