Now showing items 1-6 of 6

  • Bunt, gra, taniec. Wokół początków capoeiry 

   Kleczkowska, Katarzyna (AT Group, 2012)
   The article presents the most popular theories of the origins of capoeira, focusing on main meaning of this sport: the protest, the play and the dance. The capoeira is a Brazilian martial art, which combines elements of ...
  • "Piękno" w filozoficznej hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera 

   Czakon, Dominika (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013)
   Celem artykułu jest przedstawienie pojęcia piękna występującego w filozofii H.-G. Gadamera. Autorka tekstu opisuje refleksję Gadamera, odwołując się przede wszystkim do eseju Aktualność piękna oraz najważniejszego dzieła ...
  • Popołudniowa herbatka czy podróż na Księżyc? 

   Koryciński, Mariusz (Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji, Eureka Media, 2016)
   Tekst Korycińskiego opisuje schematy w postrzeganiu kina, których warto się wyzbyć, zaczynając edukację filmową – zarówno jako uczeń, jak i nauczyciel.
  • Sztuka jako święto w filozofii Hansa-Georga Gadamera 

   Czakon, Dominika (Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński, 2012)
   The subject of this article is the idea of festival, which is one of the three aspects of the definition of the arts according to Hans-Georg Gadamer. The author of this paper describes Gadamer’s aesthetic theory, providing ...
  • Tradycja a rozumienie sztuki w filozofii Hansa-Georga Gadamera 

   Czakon, Dominika (Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013)
   Artykuł jest wprowadzeniem do zagadnienia tradycji obecnego w refleksji H.-G. Gadamera. Autorka analizuje tradycję z uwagi na jej związki ze sztuką. W pierwszej części tekstu pojęcie tradycji zostaje opisane na tle ...
  • Uczestnik sztuki jako świadek w hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera. Uwagi na marginesie wystawy „Fabryka” w CSW Znaki Czasu w Toruniu 

   Barcikowska, Malina (Towarzystwo Doktorantów UJ, 2011)
   One of the conclusions emerging from Gadamer‟s thought on the traditional notion of the recipient of art suggests that s/he should be placed in a position highlighting his/her role as an active participant in an artistic ...